Kine Kinesist Kortenberg Jan Van Haelen Erik Van Gerven Physiotherapeut Physiotherapie Revalidie

Werking

 • Maak een afspraak:
  Contacteer ons voor een eerste afspraak. Indien nodig vragen wij een mailtje te sturen om kort de reden van doorverwijzing te schetsen, gestaafd aan de hand van voormalige onderzoeken en documenten van het CLB, artsen, pediaters…

 

 • Intakegesprek en diagnostisch onderzoek:
  Kom met de nodige documenten en het voorschrift van de arts op het afgesproken uur. Tijdens de eerste afspraak overlopen we alle bestaande informatie en zal een eerste onderzoek plaatsvinden. Dit gebeurt aan de hand van gerichte vraagstelling en een onderbouwd onderzoek. Mogelijks wordt er een gestandaardiseerde test afgenomen om het niveau van uw kind te bepalen. Zo kan de progressie beter in kaart gebracht worden.

 

 • Evaluatiegesprek:
  Op basis van de bekomen resultaten wordt er een behandelplan opgesteld. Hierop volgt een adviesgesprek met de ouders om het individueel therapieplan van je kind te bespreken. Doorheen de behandelingen wordt regelmatig opnieuw getest om de evolutie te screenen en zo de behandeling bij te sturen. Een optimale samenwerking met ouders, CLB en leerkrachten geeft ons de mogelijkheid om de ontwikkeling van het kind te optimaliseren.

 • Eindevaluatie:
  Tijdens de laatste sessie wordt nogmaals geëvalueerd of alle doelen behaald zijn en wordt er indien nodig een verslag opgesteld voor de arts of andere begeleidende personen.