Kine Kinesist Kortenberg Jan Van Haelen Erik Van Gerven Physiotherapeut Physiotherapie Revalidie

Therapie Aanbod

 • Ontwikkelingstherapie:Ieder kind ontwikkelt zich individueel door te spelen en te bewegen. Echter verloopt dit bij sommige kinderen wat moeizamer. Bij de aangeboden ontwikkelingstherapie stimuleren we zowel de motorische, mentale als de sociale ontwikkeling. Hierbij wordt de focus gelegd op het behalen van noodzakelijke motorische mijlpalen (rollen, zitten, kruipen, staan, stappen…). Bewegingshoudingen worden bijvoorbeeld uitgelokt en gestimuleerd om zo het kind te begeleiden naar zitten, kruipen en stappen.
  Bij oudere kinderen wordt er gewerkt op een ander motorisch niveau aangepast per leeftijd.

 

Uw kind kan bij ons terecht voor:

 • Baby’s die niet zelfstandig rollen, zitten, kruipen, stappen of indien ze zich enkel verplaatsen met poepschuifelen of sluipen
 • Grove of fijne motorische moeilijkheden
 • Kinderen met asymmetrische houdingen of voorkeurshoudingen (bv. aangeboren torticollis)
 • Hypotonie en hypertonie
 • Hyperlaxiteit

 

 • Pyschomotoriek:Elke beweging wordt gestuurd vanuit de hersenen en volgt een specifiek patroon. Om gericht te kunnen handelen vereisen we dus een goede samenwerking tussen het denken (psyche) en de beweging (motoriek). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen fijne en grove motoriek, lateralisatie, ruimtelijke oriëntatie, ruimtelijk-visuele vaardigheden en schrijfmotoriek. Doorheen de therapie krijgen kinderen meer lichaamsbesef en leren ze zich te oriënteren in de ruimte. Verder ligt de focus op probleemoplossend denken en het uitbreiden van lichaamservaringen.

 

Uw kind kan bij ons terecht voor:

 • ADHD
 • DCD
 • ASS
 • Fijn en/of grove motorische problemen (bv. schrijfmotoriek)
 • Visuo-motorische problemen
 • Ademhalingstherapie:Indien baby’s en jonge kinderen last hebben van slijmen en longontstekingen kan dit het ademen belemmeren en zorgen voor een onrustige slaap. Dankzij verschillende technieken zoals autogene drainage, PEP-therapie en nasale ademhaling kan het mucus (slijm) zo goed mogelijk draineren waardoor de luchtwegen opnieuw vrijgemaakt worden.

 

Uw kind kan bij ons terecht voor:

 • Astma
 • Luchtweginfecties
 • Bronchitis
 • Pneumonie, bronchiolitis
 • Mucoviscidose
 • Moeilijkheden met het ophoesten van slijmen
 • Reflux

 

 • Neuromotorische en orthopedische revalidatie:Kinderen met neurologische problemen, spierziekten of loopprobleem zullen begeleid worden om zo functioneel mogelijk te zijn. Behandelingen zullen gericht zijn op het vooraf bepaald doel waar zelfstandigheid centraal staat.

 

Uw kind kan bij ons terecht voor:

 • Cerebrale parese (hemiplegie, athetose, ataxie, spasticiteit, diplegie, quadriplegie)
 • Spierziektes (bv. SMA, Duchenne…)
 • Syndromen (bv. Down, Turner…)
 • Orthopedische problemen (postoperatief, congenitaal…)
 • Spina bifida
 • Groeiproblemen